Alles is
een systeem

en hangt samen met elkaar

Een opstelling of systemisch advies kan dienen als hulpmiddel om zicht te krijgen op wat je moet doen om voortgang te realiseren en versnelling te creëren in jouw team, project of opdracht. Door deze manier van kijken zoom je uit en kom je tot nieuwe oplossingsrichtingen.

Systemisch kijken helpt:

Iedere organisatie heeft 5 basisbehoeften, die samenhangen met de systemische wetten.

EEN PROBLEEM WIL NIET OPGELOST WORDEN, HET WIL GEZIEN WORDEN

Systemisch gezien is een probleem een richtingaanwijzer, het probleem heeft een signaalfunctie. Het wil iets duidelijk maken over het grotere geheel waarin het probleem plaatsvindt. Met een opstelling of systemisch advies maken we alles wat speelt met betrekking tot het probleem zichtbaar. Het dieperliggend kijken nodigt uit tot waarnemen in plaats van fixen.

WERKWIJZE

Voorbij de inhoud kijken naar de onderstroom.
Een systemisch advies bestaat uit:

WAT LEVERT DIT OP?


Inzicht in en analyse van
wat er gebeurt.

Nieuwe oplossingsrichtingen.

Rust in de onderstroom waardoor samenwerking versoepelt.