In calm seas you
will find peace, in storms

you will find power

‘De structuur’ of ‘het beleidsplan’ loopt niet door de gang. Het zijn de mensen die het doen en het verschil maken. De structuur, processen en beleidsplannen binnen organisaties worden gevoed door gedrag uit de onderstroom. Dat kan belemmerend zijn en allerlei dynamieken oproepen.

Een organisatieopstelling is een weergave van wat er in de dynamiek van een team of organisatieonderdeel in de diepte speelt. We gebruiken mensen die elementen of functies representeren en zetten deze in de ruimte om zo nauwkeurige weergave krijgen van wat in de onderstroom speelt en aandacht vraagt.

Wanneer zet je een opstelling in

Deze manier van kijken kan heel aanvullend zijn op bedrijfs-economisch & planmatig kijken naar je organisatie en is vaak een goede toevoeging op andere teaminterventies.

We navigeren samen

Jij zit aan het stuur. Ik zit naast je met de ‘landkaart’ en ‘gereedschappen’ die nodig zijn om van A naar Beter te komen. Ik gids je. De systemische wetmatigheden nemen we als uitgangspunt:

Wat levert dit op?

Meer vitaliteit in je organisatie

De onderstroom is hanteerbaar en je weet hoe richting te geven en focus te houden op resultaten

Rust in het betreffende bedrijfsonderdeel